HTC Superfloor™

Här på Bygg & Industrigolv använder vi oss av HTC Superfloor™. De har fyra olika varianter för att passa allas smak och behov. Alla de fyra koncepten har sina egna egenskaper.

Platinum

Platinum ger golvet en oöverträffad styrka genom att betonghuden slipas bort och den underliggande, starkare betongen, i form av finmaterial, grus och ballast exponeras.

En blank och lättstädad yta som är slitstark och slät slipas fram. Golvet slipas och poleras enligt en väl utarbetad och beprövad metod. Golvet får en helt slät och blank yta med mycket höga kvaliteter, både funktionellt och estetiskt.

Silver

Välj silver om du vill ha både de goda egenskaperna hos ett välslipat golv och en matt yta. Det ger golvet en stark slityta. Genom att betonghuden slipas bort och den underliggande, starkare betongen, i form av finmaterial, grus och ballast exponeras.

Gold

Metoden innebär att betonghuden slipas bort och den underliggande, starkare betongen i form av finmaterial exponeras.

Golvet slipas slätt och den blanka ytan gör golvet lättstädat och mer motståndskraftigt mot truckmärken och smuts. Dessutom reflekteras ljus på ett bra sätt.

Gold förutsätter att betongytan är slät innan slipning och polering påbörjas, då det första grova slipsteget utelämnas.

Bronze

Denna metod består endast av polering. I detta koncept exponeras inte finmaterialet.

VIKTIGT vid denna metod är att betongytan måste vara slät och väl ytbearbetad i samband med gjutningen. Ojämnhet i färg och utseende i betongytan tas inte bort med poleringen.

Golvet får en slät och blank yta.